Όλοι διαφορετικοί - Όλοι ίσοι!

Αγαπητοί φίλοι του διαδικτύου,

Σας καλωσορίζουμε στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του 12/θέσιου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Παστίδας. Το Δ.Σ Παστίδας μεταφέρθηκε σε νέες κτιριακές εγκαταστάσεις το Σεπτέμβρη του 2012. Το νέο κτιριακό συγκρότημα καλύπτει τις ανάγκες τόσο των παιδιών όσο και των εκπαιδευτικών.

Στο σχολείο μας εφαρμόζονται καινοτόμες πρακτικές σχεδιασμού και οργάνωσης της σχολικής ζωής. Η ενεργός συμμετοχή, η συνεργασία και η ομαδικότητα συμπληρώνουν και ενισχύουν το εκπαιδευτικό μας έργο. Ο Σύλλογος Διδασκόντων έχοντας θέσει κοινούς στόχους που αφορούν το σωστό χειρισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας στηρίζει τις δράσεις και τις καινοτομίες του σχολείου με κύριο στόχο την ανάπτυξη και την ενθάρρυνση των μαθητών. Μέσω του διαδικτυακού αυτού τόπου θα μπορείτε να ενημερώνεστε για τις εκπαιδευτικές δράσεις του σχολείου, για τα θεατρικά δρώμενα που λαμβάνουν χώρα καθώς και για τα σχολικά «επιτεύγματα» των μικρών μαθητών μας.

Γιατί η μάθηση είναι δημιουργία και τα παιδικά χαμόγελα πηγή έμπνευσης για τον εκπαιδευτικό.

Καλή περιήγηση…

“Η παιδεία για τους ανθρώπους είναι ο δεύτερος ήλιος”

Πλάτων